1. září otvíráme pokračování jeslí Ješkohlíd

PROČ  PRÁVĚ    Ješkohlídova školička 

 JE   PRO   VÁS   TA   SPRÁVNÁ   VOLBA ?

Do Ješkohlídovy školičky se děti těší. Hravá, rodinná atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené. 

VIZE :

          Ješkohlíd  1. července 2017 oslavil své            5. narozeniny. Podařilo se nám vybudovat zařízení rodinného typu, pečující o děti do 3 let věku. Po celou tuto dobu jsme sbíraly zkušenosti, abychom mohly co nejlépe navázat na další pokračování zařízení jeselského typu a tím je školička .                Na základě nabytých zkušeností jsme došly k závěru, že je třeba vybudovat takové zařízení, pro věkovou kategorii od 3 do 6 let, ve kterém bude dostatečný prostor pro děti, které nejsou        připraveny na státní masovou školku.                         A to je VIZE Ješkohlídovy školičky -               POMOCI  DĚTEM  RŮST      

 1. 4. 2017