PROČ   PRÁVĚ Ješkohlídova školička

JE    PRO    VÁS  TA  SPRÁVNÁ    VOLBA ?

Do Ješkohlídovy školičky se děti těší. Hravá, rodinná atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.  

VIZE :

  • Jako první se narodily  jesle - Ješkohlíd .        Podařilo se nám vybudovat zařízení rodinného typu, pečující o děti do 3 let věku. Po celou tuto dobu jsme sbíraly zkušenosti, abychom mohly co nejlépe navázat na další pokračování zařízení jeselského typu a tím je školička . Na základě nabytých zkušeností jsme došly k závěru, že je třeba vybudovat takové zařízení, pro věkovou kategorii od 3 do 6 let, ve kterém bude dostatečný prostor pro děti, které nejsou připraveny na státní masovou školku.                                                                                                                                     VIZE  :  Ješkohlídovy školičky - POMOCI DĚTEM RŮST